บริการของเรา

บริการของเรา

บริษัท แอร์แวค ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด ” AIRVAC SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD. ” มีทีมงานและช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการบริการท่าน ทั้งในส่วนของปั๊มลม (AIR COMPRESSOR) และ ปั๊มสูญญากาศ (VACUUM PUMP)

 • บริการอะไหล่และอุปกรณ์ ( SPARE PARTS AND ACCESSORIES )
 • บริการอะไหล่แท้ ( GENUINE PARTS AVAILABLE )
 • มีวิศวกรด้านเทคนิคให้คำปรึกษา ( PROFESSIONAL TECHNICAL SUPPORT )
 • บริการซ่อมบำรุง ( MAINTENANCE AND SERVICES )
 • บริการแก้ไขปัญหาหน้างาน ( ON SITE SERVICE )
 • บริการทำสัญญาบำรุงรักษา ( SERVICE CONTRACT )
 • บริการโอเว่อร์ฮอลปั๊ม ( OVERHAULING PUMPS )
 • บริการเครื่องสำรอง ( STANDBY PUMPS )
 • บริการเครื่องเช่า ( RENTS PUMPS )
 • บริการงานติดตั้งและงานเดินท่อลม,ท่อแก๊ส, ท่อสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ( INSTALLATION & PIPING WORKS )

AIR COMPRESSOR ปั๊มลม ประเภทของปั๊มลม

 1. เครื่องอัดลมหรือ ปั้มลมแบบลูกสูบ (PISTON COMPRESSOR)
 2. เครื่องอัดลมหรือ ปั้มลมแบบสกรู (SCREW COMPRESSOR)
 3. เครื่องอัดลมหรือ ปั้มลมแบบไดอะเฟรม (DIAPHARGM COMPRESSOR)
 4. ครื่องอัดลมหรือ ปั้มลมแบบใบพัดเลื่อน (SLIDING VANE ROTARY COMPRESSOR)
 5. เครื่องอัดลมหรือ ปั้มลมแบบใบพัดหมุน (ROOTS COMPRESSOR)
 6. เครื่องอัดลมหรือ ปั้มลมแบบกังหัน (RADIAL AND AXIAL FLOW COMPRESSOR)
top